MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva buď Tebe, Bože náš, vrúcna vďaka vzdávaná,
že si aj dnes nasýtil nás zo svojho požehnania;
chlebom slova svätého sýť, Pane, tiež každého
a v sláve svojho kráľovstva daj jesť chlieb blahoslavenstva.

2. Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
kraľuj Ty sám v našich srdciach, dej sa dľa Tvojej vôle;
daj nám chlieb každodenný a odpusť naše viny,
ochráň nás pred pokušením, zbav zlého, obdar spasením.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)