MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Rosu dajte, ó nebesá! Otcovia tak volali,
aby sa narodil Mesiáš v modlitbách túžobne žiadali.
2. Rosu dajte, ó nebesá! I my dnes tak volajme!
Kristov čas, hľa, približuje sa, o milosť vrúcne Ho žiadajme!
3. Tak od mnohých hriechov schneme ako kvieťa v páľave,
pomôž nám, zošli rozvlaženie, zahoj všetky rany boľavé.
4. Rosu dajte, ó nebesá! Príď k nám, Kriste Ježiši,
zasľúbenia nech naplnia sa, ktoré si dal, Pane najvyšší.
5. Svoje slovo a sviatosti čisté medzi nami chráň!
Buď nám zdrojom pravej radosti, v našich srdciach zbuduj si svoj chrám!
6. Rosu dajte, ó nebesá, príď, ó Pane Ježiši,
slabé telo keď k smrti klesá, buď nám aj v tej chvíli najbližší!
7. Do slávy nás prijmi svojej, telo nech odpočinie,
keď ukončia sa všetky boje, radosť naša sa nepominie.
8. Rosu dajte, ó nebesá, daj, nech sa nám tak stane,
k Tebe samému modlíme sa, vypočuj prosby naše, Pane!


image.php?id=78341

mp3 balík – piesne ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024 ES025

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:23 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)