MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Včera žil a dnes ho už niet, zvädol rýchlo tak ako kvet,
Súd Boží je spravodlivý, každý zomrie, kto je živý.
2. I keď človek to neverí, že smrť stojí blízko dverí,
prekvapí nás nečakane a tiež predesí náramne.
3. Človek svoj si život stavia na bohatstve, sile zdravia,
klame seba aj blížneho, v tom pokoja niet pravého.
4. Keď sa zlá smrť náhle zjaví a života nás pozbaví:
do hrobu nič nevezmeme, na čom si tak zakladáme.
5. Kto však Bohu sa odovzdá, kto s pokáním neodkladá,
ten má hriechov odpustenie, večný život a spasenie.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:15 min)

2012-07-27
2012-07-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)