MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Bohu! Boží Syn premôže hriech, zhojí rany,
prichádza už k nám z výšin, otvárajme srdca brány,
vyrovnajme Mu cesty, nech vojde Kráľ nebeský.
2. Sláva Bohu! Kriste náš, vítame Ťa, Tvoje deti,
spásu svetu prinášaš, my sme hriešni, Ty si svätý!
Príď, Pán očakávaný, srdečne buď vítaný!
3. Sláva Bohu! Mocný Kráľ, Víťaz, Knieža pokoja si.
Všetko si nám daroval z dobroty a veľkej lásky.
Verní sa už neboja, si prameňom pokoja.
4. Sláva Ti buď, Pane náš, spolu s Tebou bývať chceme,
Ty nám radosť prinášaš, za ktorú Ti ďakujeme.
K dielu svojmu pozývaš; povzbuď k službe, kraľuj v nás!


image.php?id=78341

mp3 balík – piesne ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024 ES025

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)