MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-08-31
2013-08-31 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2013-08-31
2013-08-31 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Spočívajte už v pokoji, vy, ktorých znal sotva svet,
po krátkom ste padli boji sťa podťatý kosou kvet;
aj vy, ktorých trápi žiaľ, kým vás Pán Boh nepozval,
po súženiach, ťažkom boji, spočívajte už v pokoji!

2. Vy, čo ste o svet nestáli, v Boha vrúcne verili
verne dielo ste konali, hoc tŕním ste chodili,
vy, čo veľké obete priniesli ste v živote,
vďačne ste svet opustili, snívajte sen tichý, milý.

3. Aj vy, čo ste túžievali, po srdci len jedinom,
a tak často smútievali v duchu veriacom, tichom,
hoc po celý žitia čas nemilovali nikto vás,
predsa svetu ste žehnali, daj vám Boh raj lásky stály.

4. Vy tiež, ktorí ste nemali pokoj v boji života,
pevne proti zlobe stáli, a kde bola driemota,
nový život kriesili, pravde, duchu slúžili
hotoví ku cnosti činu, spočívajte v Hospodinu.

5. Aj vy, moji drahí milí, čo ste ma milovali,
dokiaľ ste na svete žili a so mnou prebývali,
boli ste pri mne v tiesni, pre mňa obeť priniesli,
prijmite tú slzu vďačnú a daj vám Boh radosť večnú!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:16 min)