MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vypočuj našich prosieb hlas, nebeský Otče, Bože náš,
daj, by krst pokrstenému slúžil k spaseniu večnému.

2. Duchom svojím veď ho, spravuj, vo viere v Krista utvrdzuj,
nech rastie v nej od mladosti, prospieva k Tvojej chvále, cti.

3. Po všetky roky života telom – duchom nech prekvitá,
teší sa z Tvojej milosti tu časne i vo večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:39 min)

2011-08-21
2011-08-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:38 min)