MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-08
2012-03-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Baránok, hľa, nesie viny, ľudí, sveta celého,
na smrť kráča Pán nevinný na záchranu hriešneho;
pod krížom klesá v slabosti, zbičovaný, zbavený cti,
ide cestu potupy; znáša zradu, pohanenie,
bolesť, kríž, smrť, potupenie, všetko za nás podstúpi.
2. Baránok, Ty Priateľ, Brat náš, pravé naše spasenie,
sám Pán Boh Ťa vydal za nás, všetkým na vykúpenie.
Ó div lásky, ó lásky moc, kto pochopí jej hlbokosť?
Boh Syna obetoval! Láska Božia, láska silná,
vzácna milosť a predivná, že nás Boh tak miloval!
3. Ťažkú cestu umučenia za nás hriešnych podstúpil,
aby nás zo zatratenia svojou smrťou vykúpil,
trpel v mukách i dokonal, svätý život obetoval,
a to všetko kvôli nám. Za to Tvoje poníženie,
za kríž, smrť a umučenie, Spasiteľ môj, čo Ti dám?
4. Dokiaľ budem žiť na svete, chcem pri Tebe verne stáť,
večné Tvoje slovo sväté vrúcnou láskou milovať;
len Ty zostaneš vo všetkom mojej duši jasným svetlom,
v Teba verím jedine. Tebe patrí večná sláva,
Tebe život odovzdávam dnes i v smrti hodine.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:26 min)

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)