MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto len na Boha sa spolieha a nádej svoju v Ňom skladá,
nech ako chce kríž naň dolieha, pod jeho ťarchou nepadá.
Svojich Boh sa vo dne, v noci ujíma, dáva pomoci.

2. Keď proti verným diabol brojí a keď ich záhubu hľadá,
aj vtedy Pán Boh pri nich stojí, svoj úmysel zmeniť nedá,
keď ten zúri, ničí, borí, Pán ho slovíčkom pokorí.

3. Čo nám pomôže bedákanie, plač, nárek, trpké kvílenie,
keď v slzách, zrieme svetlo ranné a lkáme až po zotmenie,
veď slzy, bôle, žalosti len zväčšujú nám ťažkosti.

4. Boh pozná pomoci vhodný čas, čo treba nám, On dobre vie,
vypočuje našich prosieb hlas, ak vzývame Ho úprimne,
a prv, ako sa nazdáme, dobrotu Jeho spoznáme.

5. Nemysli si v svojich ťažkostiach, že Boh zabudol na teba,
že len tých, čo žijú v radostiach vidí z vysokého neba,
to všetko časom sa zmení, nič nie je tu bezo zmeny.

6. Len vytrvaj na Božej ceste a dúfaj v Neho samého,
povinnosť svoju konaj čestne, Hospodin zbaví ťa zlého,
On neopustí nikoho, kto sa spolieha na Neho.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)