MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2010-11-28
2010-11-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otvárame, Pane Kriste, v Tvojej cirkvi nový rok,
z Tvojej lásky iste, iste, v Tvojom mene prvý krok
a Tvoj hlas nám sladko hlása: Kráľ tvoj k tebe uberá sa.
2. Otvárame srdca brány, otvárame dokorán:
Vojdi, Kráľu požehnaný! Vojdi, Boh náš a náš Pán,
vyslyš naše lkavé hlasy, vojdi, Kriste, darca spásy!
3. Rozožeň tmy, čo nás halia, vyčisť hriechov našich kvas,
zahoj rany, čo nás pália, ľud svoj vyvýš, zveleb, spas,
cestou spásy neomylnou veď nás k nebu rukou silnou!


image.php?id=78340

mp3 balík – piesne ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)