MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, prenesmierne bohatstvo známosti slávy Božej!
Hlbokosť Jeho múdrosti kto vystihnúť z nás môže?
Veď súdy jeho nám ľuďomsú nevyspytateľné
a cesty Jeho rozumu sú nepochopiteľné,
On, Hospodin, svätý je!
2. Kto poznal myseľ Pánovu a kto bol radcom Jemu?
Kráľovi vekov slávnemu a neviditeľnému
my srdcia svoje pokorné vo viere oddávame,
veď život svoj i spasenie z múdrosti Jeho máme,
veľká je Jeho láska.
3. Hľa, všetko je tu pre Neho, z Neho a len cez Neho.
Veľkého Boha mocností v Trojici jediného,
ktorý nás stvoril, vykúpil a posväcuje stále,
velebiť chceme spoločne a spievať Jemu k chvále:
Na veky Bohu sláva!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:22 min)