MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó kresťania, poďme, radostne plesajme
a postojme pri jasliach v Betleheme.
Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo: ó, pozdravme Ho vrúcne,
ó, pozdravme Ho vrúcne, veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

2. K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý,
k nám prišiel, keď na to bol už čas daný,
z pokornej čistej vyvolenej Panny, Ó, klaňajme sa Jemu, ó, klaňajme sa Jemu, On od Boha je Spasiteľ poslaný.

3. Ó kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme
a s anjelmi radostne zaspievajme:
Sláva buď Pánu Bohu na výsosti a ľuďom dobrej vôle a ľuďom dobrej vôle buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 1:08 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)