MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, čo smutný mám si počať, keď ma svedomie viní
pre hriechy a pre viny?
Čas je z hriechov sa spamätať a vyznávať s pokáním:
Ježiša sa nespustím.

2. Hoci ťažký trápenia kríž na človeka dolieha,
na Boha sa spolieham.
Pri mne stojí drahý Ježiš, On vládne srdcom mojím,
Ježiša sa nespustím!

3. Viem, že množstvo mojich hriechov Ježiša zarmucuje,
On ma predsa miluje,
však s milosťou a útechou skláňa sa ku kajúcim,
Ježiša sa nespustím.

4. A keď umriem, On ma k sebe z časnej sveta márnosti
uvedie do večnosti.
Hoc spočinie telo v hrobe, On bude svetlom mojím:
Ježiša sa nespustím.

5. Ó Ježiši, Spasiteľ môj, ráč vždy sa mňa pamätať
a do nebies ma prijať,
nech vo viere dokončím boj, s čistým dobrým svedomím:
Ježiša sa nespustím!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)