MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, zostaň, Kriste, s nami so svojou milosťou,
nech mocne nás ochráni pred nepriateľskou ľsťou.

2. Ach, zostaň, drahý Pane, so svojím slovom v nás,
nech z neho prijímame dar spásy v každý čas.

3. Ach, zostaň, svetlo drahé, pri nás Tvoj vzácny jas,
nech tak od cesty pravej nezblúdi nikto z nás.

4. Ach, zostaň s dobrodením hojným pri nás, Pane,
udeľ k darom nám daným svoje požehnanie.

5. Ach, zostaň s nami, Bože, ochrancom naším buď,
nech hriešny svet nemôže zdolať Tvoj verný ľud.

6. Ach, zostaň s nami, verný Ježiši, Pane náš,
nech vo viere sme pevní, zbav zlého všetkých nás.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:05 min)