MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2010-10-12
2010-10-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó všemohúci Bože náš, čo nám treba, dobre poznáš,
láskavo počuj prosieb hlas: Vráť nám slnko, vráť jasný čas!
2. Mocne vládneš nebom, zemou, bdieš nad dňom i nocou temnou.
Keď sa stratil oblohy jas: Vráť nám slnko, vráť jasný čas!
3. Zachráň nám od veľkej škody v sadoch, na poliach úrody,
krásu kvetov, zlatistý klas: Vráť nám slnko, vráť jasný čas!
4. Odpusť naše neprávosti, zjasni tvár, Otče milosti,
toľkým dažďom netresci nás: Vráť nám slnko, vráť jasný čas!
5. Vyslyš nás pre svojho Syna, v Ňom nádej naša jediná!
Láskavo počuj prosieb hlas: Vráť nám slnko, vráť jasný čas!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:38 min)