MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nech kamkoľvek pozriem na celom šírom svete,
na nebo či na zem, či v zime a či v lete;
nech skúmam dejín beh, tok časov pozemský,
to všetko zvestuje: Si Otec nebeský.

2. Len Tvoja dobrota svet riadi a spravuje,
všetkým život dáva, nás s láskou opatruje;
veď vtáctvo, poľný kvet, aj hromy a blesky,
všetko k Tebe volá: Otče náš nebeský!

3. Ako nad deťmi bdieš svojím okom nad nami,
chceš, aby sme boli vždy bratmi a sestrami;
zhovievaš, netresceš hneď hriech a poklesky,
na dôkaz, že si Ty Otec náš nebeský.

4. Daj nám vierou prijať to radostné poznanie,
že si Otcom naším, ktorého poznávame v plnosti
v Kristovi, ktorý ľudské zväzky s Tebou zas obnovil,
Otče náš nebeský!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)