MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto bol tak nevinný ako Ty, Boží Syn?
Nik Ti nedokázal nijaký hriešny čin!
Ty prišiel si vykúpiť svet a za nás máš na kríži mrieť,
hroznú smrť vytrpieť.
2. Zatíchli tie slová, čo toľkým žehnali,
zrak slepým, hluchým sluch, nemým reč dávali,
Tvoje sväté ruky, Pane, povrazmi sú poviazané,
ako zločincove.
3. Zatíchli aj slová, čo pravde učili
a mŕtvych zo smrti k životu kriesili,
slová mocné, lásky plné. Obeť Bohu na zmierenie
nehodní zavrhli.
4. Plač, duša, že Krista už na kríž pribili,
v bolestiach nesmiernych zvolal z celej sily:
Bože, prečos´ ma opustil? A prv než ducha vypustil,
zvolal: Dokonané!
5. Pod kríž Tvoj si kľakám, Pane, so slzami,
zo srdca Ťa žiadam, zmiluj sa nad nami,
môj Spasiteľu jediný, verím, že mi všetky viny
odpustíš z milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)