MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-29
2011-12-29 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja som pre večnosť narodený a v lepšom svete raz žiť mám,
nebude život môj zničený, aj keď sa tela zborí stan,
nie som tu iba pre časnosť, určený som aj pre večnosť.
2. Však láska Božia ma stvorila k vyššej radosti a slasti,
a do srdca môjho vložila túžbu po nebeskej vlasti;
a Boh nám žiaden cit lživý nevštepil, On je pravdivý.
3. Či môže Pán Boh činiť ináč? Či nie je pravda u Neho?
Či verných svojich nečuje plač, a či ich nezbaví zlého?
Chcem v tej nádeji stále žiť, že viera musí zvíťaziť.
4. Žije Ježiš! Kto ma zatratí?! On mi získal nesmrteľnosť.
On z hrdla smrti ma vychváti a udelí večnú radosť,
v ktorej raz Ním oslávený budem, už večne spasený.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:06 min)

2011-07-26
2011-07-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)