2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V tretí deň Kristus z mŕtvych vstal – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
Na radosť zmenil verných žiaľ, Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
2. V tretí deň zem zatriasla sa – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
hrob vydal Krista-Víťaza. Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
3. Zavčas rána zjavil sa Pán – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
užialeným zbožným ženám. Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
4. Aj nám sa zjav, prosíme Ťa – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
posilni vieru, Pán sveta. Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
5. S Tomášom vyznať dopraj nám – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
že žiješ, že si Boh a Pán. Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
6. Daj sily, nech sa nám darí – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
vyčisť hriechov kvas starý. Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
7. Či žijeme a či mrieme – Haleluja, chváľme Boha, haleluja!
nech stále Tvoji, Pane, sme. Haleluja, chváľme Boha, haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:18 min)