MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vstal z mŕtvych milý Kristus Pán, raduj sa, raduj sa, ó kresťan,
Ten, ktorý bol pochovaný, vstal z mŕtvych, vstal z mŕtvych v deň slávny.
Všetci spolu vzkriesenému vzdajme chválu.
2. Anjeli v tej rannej chvíli: „Vstal z mŕtvych, vstal z mŕtvych“, svedčili:
ženám, ktoré Ho hľadali, „vstal z mŕtvych, vstal z mŕtvych“ hlásali,
všetci spolu Vzkriesenému vzdajme chválu.
3. Smutné bolo umučenie, radostné, radostné vzkriesenie,
vtedy kvílilo stvorenie, dnes plesá, dnes plesá nadšene;
všetci spolu Vzkriesenému vzdajme chválu.
4. Ježiši Kriste vzkriesený, v Tebe sme, v Tebe sme spasení,
čuj naše chválorečenie pre Tvoje, pre Tvoje vzkriesenie;
prijmi chválu neskonalú, večný Kráľu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)