MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nebo otvorené. Svetlo rozlieva sa
zlatým prúdom do tmy neslýchaná krása,
sláva, moc, veleba! Zneje, zuní vzduchom „Haleluja“ z neba!

2. Nebo otvorené. Hrôzou srdce chvie sa
zdesených pastierov; zbor anjelov plesá:
Sláva na výsosti Bohu, ktorý dáva nám pokoj z milosti.

3. Nebo otvorené, slávospev zaznieva
tajuplne, v láske, Boh sa k ľudstvu skláňa,
náručie otvára: – Poďme, viďme Dieťa, ktoré nám Boh dáva.

4. Nebo otvorené. Z lona čistej Panny
prišiel na svet, prišiel Víťaz vyčkávaný,
by diabla porazil, obetoval seba, nad peklom zvíťazil.

5. Nebo otvorené. Sláva Bohu, sláva!
Prápor Kristov veje, v svätý boj zvoláva.
Podeň si stať treba, pod ním dosiahneme večnú slávu neba!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-07-20
2011-07-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)