MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:38 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Viac bázne daj, Bože a viac svätosti.
Viac smútku nad hriechom, viac sĺz radosti.
Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu.
Viac viery v Ježiša a chuť k modleniu.
2. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti.
Viac síl k pokore, veď veľký si len Ty.
Viac niesť kríž s Ježišom, v Ňom útechu mať.
Viac na Jeho hrudi môcť odpočívať.
3. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti.
Viac strániť sa zlého cestou k večnosti.
Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť.
Viac ísť za Tebou, Kriste, vzdávať Ti česť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)