MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:34 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj Ježiši, môj najmilší prečože Ťa obvinili,
nevinného odsúdili? Môj Ježiši, môj najmilší,
aká príčina je Tvojho umučenia preťažkého?
To, Pane, moja je vina, ja som Tvojich múk príčina,
moje hriechy Ťa ranili a na kríži usmrtili.
2. Môj Ježiši, môj najmilší, Hlava Tvoja ubolená
ostrým tŕním je ranená, môj Ježiši, môj najmilší,
tvár Tvoja je zohavená, nevinnou krvou skropená;
telo je celé zmučené, strýznené a doráňané,
na kríž potupne pribité a kopijou prebodnuté.
3. Môj Ježiši, môj najmilší, ja som zhrešil a Ty trpíš,
ja som dlžník a Ty platíš; môj Ježiši, môj najmilší,
previnil som sa, Ty znášaš! – za moju vinu krvácaš.
Čím sa ti za to odplatím, akože sa Ti odvďačím?
Dávam Ti srdce skrúšené Tvojou krvou vykúpené.
4. Môj Ježiši, môj najmilší, ochotne si trpel pre mňa,
dal seba samého za mňa; môj Ježiši, môj najmilší,
v pokore k Tebe prichádzam, do služby sa ti oddávam,
krv Tvoja ma očisťuje a pre život zachraňuje,
pre bolestné umučenie daj mi hriechov odpustenie.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:18 min)

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)