MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2010-10-10
2010-10-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tichosť, tichosť vôkol mňa, hľa, na pokoj hluk sa mení,
stíchol zhon i zloba dňa, všetko spí si v sladkom snení
– i ten lístok stromu, len mne je jedno, noc či deň.
2. Lež čo vidím nad sebou? – Krása neba tam sa skveje!
– Nesmiernosti velebou ona balzam do rán leje.
Verím, že tam žiaľu niet, tam je Pán, čo riadi svet.
3. Môžem v nebi Otcovi vyliať žiale, bôle svoje.
On môže, je hotový stíšiť duše nepokoje!
Dobrým Otcom je i mne, v Neho dúfam úprimne.
4. Tak sa viacej nebojím hrôzy tajnej budúcnosti,
keď On pri mne, obstojím! Ponesiem kríž v oddanosti!
– Vierou v Neho, buď jak buď, skončím žitia časnú púť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)