MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus vstal z mŕtvych, haleluja, s radosťou chváľte Ho, kresťania!
On jediný je Spasiteľom, On je naším Vykupiteľom.
Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá,
keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!

2. Tri dni pobudol v hrobe náš Pán, vyšiel sťa Víťaz zo smrti brán.
Nuž každý vzdaj Mu česť a chválu, za Jeho lásku neskonalú!
Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá,
keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!

3. Zvestoval anjel Jeho verným: Hľaďte, kde Pán bol položený,
Niet ho tu viacej, nebojte sa, vstal z mŕtvych, čujte, radujte sa!
Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá,
keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!

4. Choďte, zvestujte: Ježiš žije a verným svojim vždy blízky je.
Čo nám prikázal, to konajme a vieru v Neho zachovajme!
Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá,
keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!

5. Kristus vstal z mŕtvych, spievaj každý, veď pravda táto platí navždy:
Pán Boh nám práve v Ježišovi všetkým ponúka život nový.
Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá,
keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2016-04-23
2016-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)