MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-03-04
2011-03-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prebuď sa, duša z hlbokého sna, hľaď sa postaviť pred svojho Pána, tma sa tratí, už sa brieždi, opäť svetlo ranné svieti, Pán ťa volá, buď hotová vykročiť Mu v ústrety.
2. Vieme to z Jeho slova svätého, že má prísť, aby súdil každého, preto ako múdre panny majme olej prichystaný; nikto nevie, kedy príde, v noci, či na svitaní,
3. Nuž nespi, duša, zbuď sa, nemeškaj, do dňa nového ochotne vstávaj, minula sa už noc tmavá, čas slúžiť Bohu nastáva; jasné slnce hreje srdce, a novú nádej dáva.
4. Aj Ty, nebeské slnko Ježiši, svieť nám láskavo celý deň dnešný, aby sme hneď od svitania za Tebou šli bez meškania, poslúchali a čakali
na Teba, nášho Pána.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)