MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2010-09-26
2010-09-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všemohúci Bože náš, Tebe sa koríme.
Stvoril si nebo i zem, v Teba celým srdcom veríme;
aj nás ľudí z lásky si stvoril, Syna si poslal, by nás spasil.
2. Kriste, Syn Boží pravý, Spasiteľ jediný,
veríme, že si prišiel, nevinný vzal na seba viny.
Umrel si za nás i z mŕtvych vstal, k súdu raz prídeš, Pán náš i Kráľ.
3. Posvätiteľ, Duch Svätý, i v Teba veríme,
cirkev, ktorú tvoríme, v nej spoločenstvo svätých máme;
odpustenie vín, zmŕtvychvstanie, život večný všetci čakáme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)