MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-19
2012-05-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Toto je deň vzácny, ktorý nám Pán Boh dal,
aby z Jeho lásky každý sa radoval;
radujme sa, Bohu spievajme,
vďaku vzdávajme, vďaku vzdávajme!
2. Jemu patrí chvála za tie dobrodenia
a česť neskonalá za dar vykúpenia.
Všetci Bohu vrúcne spievajme,
vďaku vzdávajme, vďaku vzdávajme!
3. Zvučne Ho velebme za deň utešený,
radostný spev nech znie v úprimnom nadšení!
Pánu Bohu vrúcne spievajme,
vďaku vzdávajme, vďaku vzdávajme!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2011-05-21
2011-05-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)