MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď príde raz ten posledný boj, daj, nech ho prijmem oddane,
veď len Ty si v živote Boh môj, aj keď čas smrti nastane.
Ach, z trónu svojho pohliadni, chcem s Tebou zavrieť časné dni.

2. Len Ty si moja istá nádej, i keď sa všetko pominie,
len Ty máš moc viesť ma aj ďalej, i po bolestnej hodine,
hoc prejdem temným údolím, keď so mnou si, sa nebojím.

3. Útechou mi je svätý Tvoj kríž, On znamením je záchrany.
Keď na konci vekov sa zjavíš, vzbuď zo sna Tebe oddaných
a po radostnom vzkriesení, daj veniec nám pripravený.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)