MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2010-09-15
2010-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, večný Pane, hriechy svoje vyznávame,
nerátaj ich, ku nám sa skloň, Bože, Kyrie elejson!
2. Preveľká je naša vina; Ty však dal si svojho Syna,
ktorý je z hriechov záchrancom, Bože, Kyrie elejson!
3. Srdce naše pevne verí, že odpustíš hriešnikovi
pre svoju smrť, bolestný skon, Kriste, Kyrie elejson!
4. Ty si naša večná Spása, v Tebe nebo otvára sa,
doveď nás pred svoj slávny trón, Kriste, Kyrie elejson!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)