MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, Ty si od vekov za Zmiercu Otcom daný,
prosíme s pokorou veľkou, aby sme v tom poznaní
za Tebou kráčali verne, verili srdečne pevne,
že Boh je naším Otcom.

2. Hriech a smrť hrozne zúrili so všetkou svojou zlosťou.
Čou mocou sme zvíťazili nad hriechom, nenávisťou?
V Tebe víťazstvo, spasenie, radostné omilostenie
dal nám Boh dobrotivý.

3. Nesmierna Tvoja láska nás, Ježiši, s Tebou spája,
Ty vytrpel si za hriechy, nám vrátil nádej raja,
a preto viacej nie sebe žiť máme, ale len Tebe,
ktorý si nás vykúpil.

4. Sľubujeme, drahý Kriste, vo vernosti zotrvať,
a milovať slovo čisté, dľa neho veriť, konať,
posilňuj nás Duchom svojím, obstáť v pokušenia boji,
a napokon zvíťaziť.

5. Ďakujeme, drahý Pane, za Tvoj kríž, za smrť krutú,
v Tebe istú nádej máme, že nás vzkriesiš k životu.
S tým pôjdeme k smrti bráne, daj, nech sa nám raz dostane
podiel v Tvojej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)