MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kriste nech sa Ti podobný byť snažím,
koľko si trpel, odpúšťal, uvážim.
Nech Tvoje činy a Tvoje úmysly vždy mám na mysli.
2. S láskou si žehnal svojich trýzniteľov,
prosil si Otca aj za nepriateľov.
Nešiel si cestou pomsty ani zlosti, ale tichosti.
3. Kto neodpustí iným previnenie,
márne od Pána čaká odpustenie.
Ten slúži Bohu, kto miluje vrelo aj nepriateľov.
4. Sám preto posväť môj dobrý úmysel,
milosť mi daruj, sveta Vykupiteľ,
aby som ruku k mieru všetkým podal, pomstu nehľadal.
5. A keby predsa hnev ma k pomste zvádzal,
a z Tvojej cesty chcel by ma odlákať,
vtedy daj, Pane, na Teba sa dívať, tak hnev premáhať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)