MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2010-10-10
2010-10-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože večný, prosíme Ťa: Daruj, zošli rosu z neba,
nech padá na zem vyschnutú a dáva hojnú úrodu.
2. Všetky dary sú od Teba: Daruj, zošli rosu z neba,
nech sa skončí suchoty čas a dosť má chleba každý z nás.
3. Za čo poprosíme Teba – Daruj, zošli rosu z neba!
– sľúbil si nám dať z milosti, splň ten sľub, daj dážď z výsosti.
4. Aj Eliáš prosil Teba: Daruj, zošli rosu z neba;
a prišiel dážď požehnaný, dážď od Teba vyžiadaný.
5. Hoci nie sme hodní Teba – Daruj, zošli rosu z neba –
nech je nám tá milosť daná pre zásluhy Krista Pána.
6. Prosíme Ťa, daj, čo treba: Daruj, zošli rosu z neba,
nech sa všetci potešíme a vo viere utvrdíme.
7. Majúc, Bože, chlieb od Teba – Daruj, vylej rosu z neba –
meno Tvoje nech slávime a s vďakou Ťa velebíme.
8. Tak budeme sláviť Teba za zoslanú rosu z neba,
Otče, Synu, Duchu Svätý, Bože jedinej podstaty.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)