MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:00 min)

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Potrebné je vždy premýšľať o tom, ako bude v budúcnosti.
Potom, keď náš čas uplynie, život sa pominie.
2. Oddávna už predsa je nám známe, že na svete stálosti nemáme,
poddané márnosti sú jeho radosti.
3. Preto lepšie svedomie je čisté ako svetské rozkoše neisté,
kto si ho zachová má radosť, čo trvá.
4. A tak dokiaľ je tu čas milosti, zanechajme hriechy, neprávosti,
ich žiadosť sa stratí a ich čas sa kráti.
5. Nuž, nemeškaj, ani neodkladaj, človeče, včas na pokánie sa daj,
môže prísť hneď zrána smrť zlá, nečakaná.
6. Hoc by si tu žil aj rokov veľa, každý dôjde raz do svojho cieľa,
každý zomrieť musí, každý smrť okúsi.
7. Svet pominie i márnosti jeho, tak prv, než Boh odvolá nás z neho,
Jemu verne slúžme, po večnosti túžme.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:02 min)