MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď sa Kristus narodil, anjelský chór hlaholil;
vrúcne Bohu spievali, Pána oslavovali.
Ľudské telo Boh prijal, v Kristu človekom sa stal,
v Ňom nám večnú spásu dal.

2. Pastieri betlehemskí počuli spev anjelský:
Pánovo narodenie ľuďom je na spasenie.
Ľudské telo Boh prijal, v Kristu človekom sa stal,
v Ňom nám večnú spásu dal.

3. V nočnej chvíli pastieri Pána nášho hľadali;
v Betleheme našli Ho v jasliach položeného.
Ľudské telo Boh prijal, v Kristu človekom sa stal,
v Ňom nám večnú spásu dal.

4. Najdrahší ten Boží dar, ktorý nám Boh z lásky dal,
chváľme v bázni synovskej, hľaďme k sláve nebeskej.
Ľudské telo Boh prijal, v Kristu človekom sa stal,
v Ňom nám spásu večnú dal.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)