MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Oslávme Boha svätého, v Trojici Boha jedného,
veď všetkého je Tvorcom na obraz svoj On stvoril nás,
nám darov hojnosť dáva včas, je naším dobrým Otcom.
Svätý, Svätý, Svätý náš Boh, Pán mocností na výsosti,
sláva buď Jeho milosti.
2. Oslávme i Syna Jeho, Ježiša, Pána večného,
ktorý z neba zostúpil, moc hriechu, smrti a diabla,
čo na hriešnikov doľahla, zmaril a nás vykúpil.
Svätý, Svätý, Svätý náš Boh, Pán mocností na výsosti,
sláva buď Jeho milosti.
3. Oslávme Ducha Svätého, čo z Otca i Syna Jeho
nerozlučne pochodí; On srdcia nám osvecuje,
k spáse vedie, posväcuje, a tak nás znovu rodí.
Svätý, Svätý, Svätý náš Boh, Pán mocností na výsosti;
sláva buď Jeho milosti!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:35 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)