MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, smrť, si krutý hosť, prinášaš bôľ a žalosť,
ty srdcia zraníš tam, kde sa zjavíš.
2. Čo vedno spája nás, ty rozdelíš a trháš,
aj pevné zväzky rodinnej lásky.
3. Ty rozkoš, krásu tiež do prachu zrazíš, zmetieš,
pred tebou ktože uniknúť môže?
4. Však predsa nie som sám, mňa chráni Ježiš, môj
Pán, nad smrťou Víťaz, čo umrel za nás.
5. On, Priateľ a Boh môj, dá život, radosť, pokoj,
ku Nemu idem, s Ním večne budem.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)