MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože dobrý, Svätý Pane, nech tu zbožne prebývame,
kde Tvoje slovo nám znie; nech ono nám do sŕdc vniká
a istotou ich preniká, že len tak Ťa uctíme,
keď to slovo Tebou dané zachováme a život náš
mu podriadime v každý čas.
2. My vieme, že len Duch Svätý nám v srdciach vieru roznieti,
aby sme Teba ctili sťa Kristovi učeníci,
úprimne v Neho veriaci sa Tebe posvätili;
Toho svojho Ducha daj nám, Otče náš sám, nech sme slávy
Tvojej hlásatelia praví.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:20 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)