MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sám, Pane Bože, ma veď, nech žijem k Tvojej chvále,
uč mi srdce, nech sa len pridŕža Teba stále,
iba Tvojej milosti sa úplne oddávam,
stvoril si ma, vykúpil, chráň ma, úprimne žiadam.

2. Lásku svoju nesmiernu ku mne, môj Bože, obráť,
faloš diabla i sveta pomáhaj mi včas poznať,
aby som sa varoval akejkoľvek márnosti,
zmluvu krstu zachoval, a plnil ju z vďačnosti.

3. Zmužilo nech telesné žiadosti vždy premáham,
v bázni žijem a Tvojich anjelov pri sebe mám,
moje srdce do Tvojej vôle nech sa odovzdá,
s vďakou prijíma dary, čo mu Tvoja milosť dá.

4. Kým mi praješ života na tomto časnom svete,
nech som vždy služobník Tvoj, vďačný Tvojej dobrote;
po smrti ma prenes ta, kde chvália Ťa anjeli,
daj, aby sme tam večne na tvár Tvoju hľadeli.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)