MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, Otče milý, Pane neba, zeme!
Čuj, keď prosby k Tebe vysielame!
Vzhliadni na nás hriešnych ľútostivo,
a priviň nás k sebe milostivo!
2. S dôverou sa k Tebe, Pane, všetci utiekame,
lebo nádej len v Teba skladáme!
Ty vzdiaľ od nás smútok, bolesť, rany,
a vezmi nás do svojej ochrany.
3. Pomáhaj nám, nech Tvoj pokoj v srdci všetci máme,
tak telu aj svetu odoláme.
Daj nám poznať Tvoju svätú vôľu
a ju plniť srdcom, skutkom spolu.
4. Uspôsob nás, nech ku Tvoje pravde sa blížime,
pred Tebou sa v duchu pokoríme,
ako Tvoji služobníci tichí,
ach, odpusť nám všetky naše hriechy.
5. Napokon, keď tento časný život náš pominie,
daj nám tíško usnúť, Hospodine.
Ty si všetkých dobrých darov prameň,
ó, vyslyš nás, Otče milý! Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)