MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, veď ma sám, ja nemám síl a svetla, pravdy vo mne niet. Hoc rád by ku cti Tvojej žil, predsa sa dávam k hriechu zviesť.

2. Ó, veď ma cestou pokory, nech zomrie moje pyšné ja,
nech srdce vďakou zahorí a zvelebuje, slávi Ťa.

3. Ó, vyveď z hriechov brán ma sám, ja ešte príliš na svet zriem, ach, zoškliv jeho zvod a klam, nech Tebe žijem, Tebe mriem.

4. Ó Pane môj, niet nad Tvoj kríž, len v ňom je spásy veľká moc, tou mocou moje srdce stíš a zažeň, žiaľu, hriechu noc.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)