MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Raduj sa a zaplesaj, Boží Sion milý!
Tvoje túžby odveké už sa vyplnili.
2. Prichádza k nám Spasiteľ, udatný Hrdina,
mocný Boh a presvätý, hriechy naše sníma.
3. On je Otec večnosti, k sebe si nás vinie,
dá nám večný príbytok v nebeskej otčine.
4. On je Knieža pokoja, rozbroj odstraňuje,
zmieril s Otcom hriešnika, pokoj svoj daruje.
5. Ratolesti Jeho sme, Vínny kmeň On pravý,
život večný máme v Ňom a záruku slávy.
6. Raduj sa a zaplesaj, cirkev vykúpená,
Pán Boh čuje modlitby; ďakuj na kolenách.


image.php?id=78341

mp3 balík – piesne ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024 ES025

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:07 min)