MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:28 min)

2010-09-15
2010-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, Stvoriteľ náš, posväť tento nedeľný čas,
prosíme Ťa v pokání, zmiluj sa nad nami!
2. Kriste, náš drahý Spasiteľ, všetkých ľudí verný priateľ,
spas nás pre svoje rany, zmiluj sa nad nami!
3. Duchu Svätý, Posvätiteľ, naplň vierou celú cirkev,
posväť kresťanské chrámy, zmiluj sa nad nami!
4. Pane Bože trojjediný, Otec, Syn, Duch nerozdielny,
naveky zostaň s nami, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)