MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:38 min)

2011-03-09
2011-03-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, prosbu čuj skrúšenú, s dôverou ju predkladám,
pre smrť Kristovu bolestnú Teba pokorne žiadam.
2. Nesúď, Pane, svoje dieťa, neobstojím, uznávam,
i keď klesám, milujem Ťa, na milosť sa spolieham.
3. Ty si, Bože, milosrdný, hriechy naše odpúšťaš.
I mnou biednym nepohrdni, keď poblúdilých hľadáš.
4. Za milosť a lásku Tvoju vďaka, vďaka tisíckrát!
Až tu dokončím púť svoju, ráč ma k sebe zavolať!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)