MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dosť, dosť už mám! Keď Ježiš je môj Pán, nechcem mať iného;
kto Mu slúži ako pravý kresťan, netrápi sa mnoho;
vierou sa Ho pridŕžať budem, rozkošami sveta pohrdnem,
tak ja dosť mám.
2. Dosť, dosť už mám! Viac sa neumáram, srdce sa netrápi!
Čo mi chýba v Kristovom pokoji, keď mocne ma chráni?
Zanechám úzkostlivú starosť, lebo v Bohu všetkého mám dosť,
ozaj mám dosť!
3. Dosť, dosť už mám! Ten, kto vtáčky chová a udržuje svet,
Ten, kto tráve, všetkému vzrast dáva a ozdobuje kvet,
aj mne podľa svojej ľúbosti pokrm, odev dáva v hojnosti,
tak ja dosť mám.
4. Dosť, dosť už mám! Zná ma Otec verný, ktorý všetko vidí,
On mi načas chlieb dáva potrebný a celý svet sýti.
Hľa, vtáčatká sa nestarajú! Či Jeho dietky krivdu majú?
Tak ja dosť mám!
5. Dosť, dosť už mám! O spásu sa starám, ostatné On pridá,
do milosti Jeho sa porúčam, to mi pokoj dáva,
usilujem sa Jeho vôľu vyplniť verne každú chvíľu,
a tak dosť mám!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:19 min)

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)