MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-09-09
2011-09-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dosť už je, dosť! Ach, Pane, vezmi ma do nebeských stánkov!
Ty sprevoď ma, keď môj stánok tela usne smrti spánkom.
Hľa, srdce po tebe len túži, Ty obdaruj ma,
Synu Boží, večnou slávou.
2. Dosť už je, dosť tých bied, čo ma tlačia a neubúdajú,
bôľ trápi ma, ťažkosti ma ťažia a neprestávajú.
Ach, ktože z toho ma vyvedie, do svätých ríše kto dovedie?
Pán Ježiš sám.
3. Dosť už je, dosť! Je ťažký každý deň, ó, Bože, Otče môj.
Ty časný kríž na večnú radosť zmeň, daj dobojovať boj,
Nech každá ťažkosť už prestane.
Však Tvoja vôľa nech sa stane, ó, Ježiši.
4. Tak odchádzam zo sveta biedneho bez strachu, žalosti,
veď vojdem, viem, do raja večného z Kristovej milosti.
Tam všetky kríže a súženia na radosť nebeskú
sa zmenia v sláve večnej.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)