MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Česť buď na výsostiach Bohu! Naveky Mu sláva!
Ježiš sa narodil; na spásu Boh nám ho dáva.
Plesajme dnes, každý sa raduj a teš! V Ňom sa k nám otcovský skláňa.

2. Svet bol v tme, národy bez vodcu tápali stále,
sťa stádo blúdili, Pánovi nežili k chvále.
Kristova moc zahnala hlbokú noc hriechov, čo viedli ku skaze.

3. Tak pravda s láskou Ho sprevádza všade, kde kráča,
do domov zármutku s Ním radosť trvalá vchádza;
On-Priateľ, Pán, lieči nás z bôľov a rán, liek, čo On dáva je spása.

4. S anjelmi v nebesiach, kde majú už radosť stálu,
vykúpení vzdajú Bohu česť na večnú slávu.
Budú Ho ctiť, naveky spolu s Ním žiť, spievať Mu hlasne na chválu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)