MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2010-09-25
2010-09-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Verme v Boha Otca, nášho Stvoriteľa,
ruka jeho všemocná svet a ľudí stvorila.
2. Verme v Syna Jeho, Krista, nášho Pána,
milosť Otca večného v Ňom bola všetkým daná.
3. Narodil sa z Panny, Syn Boha živého,
aby nás vyslobodil z moci diala hrozného.
4. Trpel od mladosti, hneď od narodenia
znášal muky, bolesti za naše previnenia.
5. Keď na kríži skonal, do hrobu Ho dali,
peklo a smrť premohol, vstal z mŕtvych, Víťaz pravý.
6. Vstúpil na nebesá, v slávu Otca svojho
a tam prihovára sa za človeka hriešneho.
7. Sedí na pravici Otca nebeského,
príde v sláve a moci, bude súdiť každého.
8. Verme aj v Svätého Ducha, Tešiteľa,
Otcu, Synu rovného, verných Posvätiteľa.
9. V cirkev svätú verme, svätých zhromaždenie,hr
iechy svoje ľutujme, čiňme pravé pokánie.
10. V hriechov odpustenie tiež úprimne verme,
a na večné spasenie každého dňa sa tešme.
11. Keď po zmŕtvychvstaní prídeme pred Tvoj súd,
na nás láskavo zhliadni, milostivým Pánom buď!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)