MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Rok nový zase k nám prišiel, v ňom teš sa každý a veseľ.
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

2. Buď Bohu sláva na nebi a pokoj ľuďom na zemi.
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

3. I roku pominulého Boh nás ochránil od zlého.
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

4. Keď Syna svojho dal z neba, s Ním všetko dá, čo nám treba.
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

5. Aj cez rok nastávajúci, zostaň s nami, Všemohúci!
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

6. Kráľovstvo Jeho hľadajme a v Neho stále dúfajme.
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

7. Za dobro, dané nám z neba, česť Bohu, sláva, veleba.
Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.

8. Keď v mene Krista prosíme, Boh dá viac, ako myslíme,
Otvor, Pane, štedrú ruku, v tomto novom roku.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:35 min)