MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nezúfaj, stádočko malé, aj keď nepriateľ tvoj stále teší sa,
že ti uškodí, hoc mnohokrát ťa napadne,
čo chce, nikdy nedosiahne, Pán Boh si svojich ochráni.

2. Ak znášaš hanu, príkoria, to Božia vec je, nie tvoja
– veď v tom je verných útecha, že Pán Boh z nebies výsosti
vidí ich všetky ťažkosti a zahynúť ich nenechá.

3. Nezúfaj, vzmuž sa, húf malý, necúvni ani v zlej chvíli,
vždy háj česť mena Božieho, Boh protivníkov premôže,
k víťazstvu svojim pomôže, odplata je vecou Jeho

4. Amen! Ó Pane Ježiši, Obranca cirkvi najlepší,
stoj pri nás v každej ťažkosti, aby sme v Tvojej ochrane,
slúžili Tebe oddane v neohrozenej vernosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)