MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pri jasliach stojím pokorne, ó Ježiši, môj život!
K nohám Ti kladiem ochotne, čo dala Tvoja milosť:
svoj rozum, srdce dávam Ti, veď nemám iné poklady,
môj život celý prijmi.

2. Na svete ešte som nebol, keď Ty si sa narodil,
z tmy hriechov si ma vyviedol, zo smrti vyslobodil,
ja krehké, slabé stvorenie od Otca mám zasľúbenie,
že Ty si Spása moja.

3. Na cestách môjho života si Svetlo moje jasné,
si pomoc, vzácna útecha, s Tebou je srdce šťastné;
si Slnko, svetlo žiarivé, zdroj viery, živej nádeje,
nás Tvoja láska hreje.

4. Ja s túžbou hľadím na Teba, však neviem sa nahľadieť,
vo viere srdce teší sa, že oči Ťa smú vidieť.
Kiež duch by šírku mora mal a rozum výšku horských brál,
aby Ťa, Pane, poznal.

5. O jedno vrúcne prosím Ťa, a túžim, drahý Pane,
by som Ťa navždy v mysli mal a žil som s Tebou stále;
len v srdci mojom prebývaj, v ňom ako v jasliach spočívaj
a radosťou ma naplň.

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:00 min)